T- of E-coaching

Is ruimte in je agenda een uitdaging? Toch aan de slag met een aantal vragen uit je leven? Mail je vraag of probleem en we verkennen via de mail of e-coaching of telefonische coaching een passende vorm van begeleiding is.

coachingMail naar info@bureauleeflang.nl of bel en spreek je bericht in via: 06-53195515.