WERKEN MET LEF


TEAMCOACHING

Onderzoek wijst uit dat kracht zonder kwetsbaarheid, uiteindelijk krachteloos en onaangenaam is. Erkennen van kwetsbaarheid in ons leven en dit inzetten, is voor veel mensen een nieuwe ervaring. shutterstock_101784130We gaan er ook in ons werk, veelal onbewust, vanuit dat kracht beter overkomt dan kwetsbaarheid. Aangeven waar je hulp nodig hebt en bewustwording van je grenzen vraagt om lef. Ervaring opdoen in werken vanuit kracht en kwetsbaarheid levert winst op voor ieder teamlid, het team en de organisatie als geheel.
Teamcoaching vergroot de sociale cohesie in de organisatie en vermindert het risico op conflicten. De sleutel van kracht is kwetsbaarheid. Gaan jullie de uitdaging van investeren aan? Neem dan contact op voor de mogelijkheden.

supervisie

Wil jij werken aan jouw grenzen, een te hoge lat of meer professionaliteit in je werk? Vraag dan via je werkgever een supervisietraject aan of maak zelf een gratis kennismakingsafspraak.
shutterstock_263165078 Wat houdt zo’n traject in? Supervisie is een vorm van begeleiding (geen therapie), waarin de uitvoering van een mensgericht beroep centraal staat. De concrete werksituatie en jij als persoon staan in dit traject centraal.
Het doel van supervisie is verbetering van de beroepspraktijk en balans in denken, voelen en handelen. In een traject van tien bijeenkomsten, werk je vanuit praktijksituaties aan nieuwe vaardigheden en ervaringen. Reflectie is hierin een belangrijke werkvorm. Supervisie is behulpzaam voor teamleiders, leerkrachten, kerkelijk werkers, predikanten, huisartsen en anderen die willen groeien in specifieke (sociale) beroepsvaardigheden.
Maak een afspraak en kom langs voor een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten. Uitdagingen blijven bestaan. En jij geniet daarvan omdat je weet wie je bent en wat je kunt.

 

Conflict- en procesbegeleiding

Is het werk nog wel leuk, maar zijn er in het team obstakels en frustraties? Breng jezelf, het team en het werk niet langer in gevaar door te denken dat ‘dit vanzelf overgaat’.
Neem contact op, zodat er op korte termijn aan een oplossing gewerkt kan worden of mail voor meer informatie over de mogelijkheden van conflict- en procesbegeleiding.

teambuilding in de natuur 

teambuilding in natuur Op zoek naar een actieve en opbouwende hei- of teamdag? Schrikken hoogte, uitdagingen, water, natuur, samenwerking, grenzen en stilte jullie niet af?
Neem dan vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden en verras je team met een dag waar nog lang over gesproken zal worden. Samen staan jullie sterk! (Ook geschikt voor kleine teams).

 
 
 
 
 
 

Advies Diaconale (wijk)teams:

diaconaat hoe doe je datDiaconaat en aandacht voor mensen die kwetsbaar zijn, nemen een speciale plek in bij Bureau Leeflang. Alie werkte jarenlang als diaconaal consulent en schreef mee aan het boek Diaconaat, hoe doe je dat?.
Is jullie diaconie op zoek naar een nieuwe invulling van deze bijzondere opdracht of is er behoefte aan bewustwording van de diaconale visie in de gemeente? Nodig Alie Leeflang uit voor praktische en inspirerende diaconale begeleiding. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.
Enthousiast maar eerst meer lezen? Bestel nu de laatste vijf exemplaren van Diaconaat, hoe doe je dat? zonder verzendkosten via het contactformulier onder vermelding van ‘Diaconaat2017’.